Jak Zapustit Nadzemní Ocelový Bazén

MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI:

Nadzemní Bazény jsou vyrobené pro instalaci nad zemí. Výrobci na sebe nevezmou zodpovědnost za škody způsobené vadnou montáží, nebo při případném zapuštění bazénu. Z toho důvodu vám doporučujeme, abyste pro takovou instalaci kontaktovali někoho, kdo se tomu profesionálně věnuje. Dříve než se pustíte do jakéhokoliv kopání, nebo zednických prací, musíte uvědomit radnici, nebo jiný příslušný úřad, abyste k tomu získali potřebná povolení.

Výběr Místa Umístění.

Terén, kde chcete bazén nainstalovat musí být PEVNÝ A ODOLNÝ, nesmíme instalovat bazén na balkónech, měkkém terénu, nebo terénu s výplní. Terén musí být úplně ROVNÝ A HLADKÝ (nesmí mít díry, trávu, kořeny nebo kameny, které by mohly propíchnout bazénovou fólii).

K instalaci se doporučuje, aby jí realizovali dvě, nebo tři dospělé osoby, vybrat den s bezvětřím a bez vysokých teplot (v ranních hodinách). Doba instalace může být různá podle velikosti bazénu.

Musíme zvolit slunné místo poblíž připojení na vodu (k naplnění bazénu) a poblíž odtoku (k vypuštění bazénu) a poblíž elektrického připojení (pro připojení filtrace). V místě by nemělo být podzemní vedení vody, elektřiny, nebo plynu a mělo by se jednat o místo bez rizika zavodnění v případě silných dešťů. Instalace by neměla být pod elektrickým vedením a doporučuje se, aby se jednalo o místo v závětří a beze stromů, kvůli znečištění vody listy, prachem atd.

Nezapomeňte, že filtrace musí být ve stejné úrovni jako dno bazénu.

Nezapomeňte, že bazén s 1000 litry vody = 1 metr čtvereční = 1000 kg.

Příprava terénu k instalaci.

1.- Vyznačit místo, které použijeme k instalaci nadzemního bazénu. Musíme brát v úvahu, že se doporučuje nechat alespoň 50 cm okolo bazénu. V případě oválných a obdélníkových bazénů tato vzdálenost může být i 1 metr kvůli podpěrám.

K tomu budete potřebovat nástroje: šroubovák, provaz, trychtýř a mouku.

2.- Výkop: Musíte brát ohled na to, kam umístíte skimmer, vratnou trysku a schůdky. Hloubka bude měřit o 15 cm víc než je výška bazénu. (Jestliže váš bazén měří 1,20 m, hloubka bude 1,35 m).

3.- Základová deska: Vytvořit betonovou desku se sítí silnou 15 cm, která musí být zcela rovná a hladká. Pro zamezení poškození bazénové fólie je nutné desku přikrýt ochranou geotextilní podložkou, nebo podložkami z expandovaného polyestyrenu o maximální síle 10 mm.

Nástroje potřebné k montáži nadzemního bazénu.

Kromě již zmíněného nářadí, budete potřebovat rukavice (abyste se neřízli), křížový šroubovák, metr, řezák, sadu klíčů a kolíčky na prádlo.

Konečná instalace:

1.- Přistoupit k montáži bazénu podle jeho instrukcí stejným způsobem, jako u montáže nad zemí. Připojí se všechno příslušenství hadicemi z pevného nebo polopevného PVC. Naplníme bazén vodou.

2.- Připevnit pomocí lepící pásky desky z expandovaného polyestyrenu o síle 20 mm na vnější část plechu bazénu.

3.- Vyplnit volné místo mezi hliněnou zeď a plech bazénu ochuzeným betonem (150kg cementu na m3 jemně prosátého vlhkého písku). Vyplnit postupně podél bazénu ochuzeným betonem celý perimetr. Dělejte to postupně v etapách například po 30 cm, aby si beton správně sedl.

Na této instalaci závisí budoucnost vašeho bazénu, protože ochuzený beton zabrání v budoucnu možným sesuvům země.

NIKDY NENECHÁVEJTE BAZÉN PRÁZDNÝ BEZ VODY

ZÁMĚR TÉTO PŘÍRUČKY JE DÁT OBECNÉ RADY. VZHLEDEM K VELKÉ ROZMANITOSTI NADZEMNÍCH BAZÉNŮ, NIKDY NEMŮŽE NAHRADIT NÁVOD K INSTALACI KONKRÉTNÍHO BAZÉNU. VŽDY SI PŘEČŤETE INSTRUKCE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE VAŠEHO NADZEMNÍHO BAZÉNU.

Pro více informací navštivte: www.nadzemnibazeny.com

a náš kanál na

Canal YouTube en www.piscinasdesmontables.com